Túy-Không Tự Vịnh

CHON-QUE-11-4948-1024x769


Sáu mươi bảy tuổi
(1967)

Rắp rem bảy chục tuổi rồi đa.
Uổng áo uổng cơm, uổng nước trà.
Đã kém trí tài đua với thế.
Lại hèn đức độ cảm trong nhà.
Leo thang danh lợi o mây mỏng.
Đến chốn tu hành ngóng bợt xa (1).
Sống nghĩ không ra đường lối thoát.
Chết đi choán chỗ kẻ làm ma.

Chú giải:
(1) Bợt bên kia: bên cõi Phật


Bảy mươi tuổi
(1970)

Trẻ trung mới đó, bảy mươi đà.
Ôn lại cho mình chuyện đã qua.
Từ nhỏ hăng say tìm đạo học.
Về già vui thú hướng thi ca.
Trách ai khéo léo không thành Phật.
Thương kẻ vụng về ở lộn ma.
Quỹ đạo vừa thông mừng thấy mẹ.
Còn nghe lủng củng nhóm ba cha (1)!

Chú giải:
(1) Ba siêu cường quốc.


Bảy mươi tuổi
(1970)

Năm nay tuổi hạc bảy mươi ngoài.
Chí lớn còn ươm mãi chẳng khai.
Gối mỏi tay run lưng vẫn thẳng.
Răng long tóc bạc sức càng dai.
Tôn thờ đạo nghĩa Tâm sinh phúc.
Luyến mộ văn chương trí hóa tài.
Chính khí noi gương người thiên cổ.
Bước vào minh hội cũng như ai.


Bảy mươi mốt
(1971)

Bảy mươi mới đó lại thêm liền.
Vui vẻ cùng người ước vọng riêng.
Rèn luyện bản thân theo chính khí.
Hòa đồng tự tánh với thiên nhiên.
Gia đình bốn bể mong đồng hóa.
Cá nước năm châu sớm kết duyên.
Sống đến bao lâu nguyền thế mãi.
Trên không dưới nước một con thuyền (1).

Chú giải:
(1) Phạm thuyền: Thuyền tế độ của Phật.


Bảy mươi hai
(1972)

Lại đây con cháu bảo cho hay.
Sống đến bảy hai vẫn thế này.
Học đạo Cổ Kim tìm lẻ phải.
Nghiền văn Âu Á học điều hay.
Diễn tuồng thời loạn trong thi phú.
Nhiếp ảnh dân nghèo trước khổ cay.
Dưa muối qua ngày cùng đất nước.
Nào ai quên nhục bám mâm đầy?


Bảy mươi ba
(1973)

Bảy mươi ba tuổi hận căng già.
Hận nỗi tương tranh bám xứ ta.
Nước bốn ngàn năm đầy giặc giã.
Dân năm mươi triệu cháy xương da.
Mở mồm chỉ sợ đời nghe lộn.
Trương mắt còn lo việc thấy xa.
Trước cảnh non sông chan chứa lệ.
Ước mong hòa hội chỉnh điều ra.


Tự họa bài Bảy mươi ba

( 1973 )

Bảy mươi ba tuổi tưởng mình già.
Xem bóng trong gương, trẻ quá ta!
Mượn kính soi đời tìm thật giả.
Bưng tai tránh việc luận xương da.
Nực cười thời buổi “vàng thau lộn”.
Buồn giận nhân tình bậu bạn xa.
Xâu xé Bắc Nam bao huyết lệ.
Giải hòa dân tộc. Vị nào ra?


Bảy mươi tám
(1978)

Hăm hai xuân nữa tuổi trăm tròn.
Hổ nỗi chưa đền nợ nước non.
Lối đẹp Đông Tây dìu lũ cháu.
Gương trong Kim Cổ chỉ đàn con.
Khuyên trai giúp nước tinh vàng ngọc.
Dạy gái đương đời tỏa phấn son.
Đem chút tài nguyên gom góp được.
Vun chân gốc lớn dưỡng mầm non.


Bảy mươi chín
(1979)

Tám mươi thiếu một vẻ tươi son.
Ba bảy còn thêm trăm tuổi tròn.
Nhìn mặt giang sơn đầy ánh sáng.
Dở nồi thi vịnh nặc mùi ngon.
Thân nương hai bữa tha hồ độn.
Chí vẹn mười mươi chả chút mòn.
Mong ước ngày nay văn hóa mạnh.
Ráp loài người tập thể cha con.


Tự họa bài Bảy mươi chín

( 1979 )

Bảy chín khuyên dồn mấy chuỗi son.
Đức cao cõi thọ phúc xây tròn.
Da mồi tóc bạc vai lưng thẳng.
Thi hứng luận già mở khép ngon.
Xuân đến mai lan vùn vụt nở.
Hạ qua sắt đá mảy may mòn.
Năm thay vở kịch ngày thêm mới.
Gom góp gì đây vẻ cháu con.


Họa nguyên vận
Bài Bảy mươi chín tuổi

Bảy chín nên vòng một nét son.
Sang năm thượng thọ phúc vo tròn.
Gió lên tóc xóa làn sương bạc.
Trăng rọi thơ trào chén rượu ngon.
Mai trúc kết xuân tình đượm mới.
Đá vàng yêu nước chí không mòn.
Đỉnh cao tất trọn đường tươi sáng.
Mưa nắng bất thường việc cỏn con.

                                            Trúc Khê Trần trọng Diên.


Bài tự vịnh cuối cùng

Cảm ơn Anh Tràn Văn Cổn (Thụy Sĩ)
đã còn giữ bài thơ cuối dời của Cậu tôi.

Tám mươi tuổi

Hỏi thọ tám mươi, Tôi có đây.
Tài đong nước “gạo” của mây bay (1).
Học theo hiền triết tây đông đủ.
Xem thấy khôn ngoan xã hội đầy (2).
Hai bữa nâng tô nhìn đói khổ.
Ba hồi nắm viết trách đông tây (3).
Thay gà thức tỉnh đoàn con cháu.
Cố gắng lao mình đến phúc may.

Chú giải:
(1) Tài người như hồ bể, tài mình như nước lường trong gáo đo gạo múc nước.
(2) Bây giờ xã hội khôn ngoan đầy đủ các tư tưởng văn hóa,khoa học,kỹ thuật đông tây.
(3) Trách Đông Tây sao gây chiến tranh mãi.


Đáp họa
Trúc Khê trần Trọng Diên

Lời mừng thượng thọ gửi nơi đây.
Như tự lòng lan hương thoáng bay (1).
Tuổi hạc tầm nhìn kim cổ rộng (2).
Tóc sương sức sống trí tâm đầy (3).
Thuyền vui nước hạ lui triều bắc (4).
Hoa mộng xuân về lặng gió đông (5).
Những ước còn nhiều túc ngộ nữa.
Cùng chia chén ngọt thỏa duyên may.

Chú giải:
(1) Lời mừng thượng thọ thơm như như hương từ nhụy hoa lan.
(2) Tầm nhìn rộng và xa của ông già 80.
(3) Trí tâm đầy cả các sự việc trên đời.
(4) Trung quốc không còn nhiễu hại nữa.
(5) Pháp không còn đô hộ nữa.


Đáp họa

Bài họa của Trúc Khê

Đọc kỹ tri âm, kiệt tác đây.
Tâm thần sung sướng, nhảy như bay (1).
Trăm xuân sắp đến, ta đều đến.
Tám chục chưa đầy, bạn sẽ đầy (2).
Đứng trước tu hành không bị ngả.
Theo sau ngâm vịnh chả riêng tây.
Trương buồm trí giác đâu bờ bến (3).
Túc ngộ duyên này vạn kiếp may (4).

                                            Túy Không Lưu Trọng Tuần

Chú giải:
(1) Đọc bài thơ hay, quá sướng nhảy như chim bay.
(2) Cụ Trúc Khê chưa đến 80, nhưng rồi cũng sẽ đến.
(3)Thuyền trí giác mênh mông vô bờ bến.
(4) Túc ngộ: Sớm gặp, không phải là gặp nhau mới đây mà là nhân duyên đã kết từ đâu đâu (vô thủy) không có bắt đầu (danh từ trong kinh Phật).

[Back]                                                           [Next]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s