Thương tiếc Túy-Không

kinh-nghiem-du-lich-quang-binh-61b1e


Nhớ Anh.
Nhân lễ Tuần Chung Thất

18-08-80

Trọng Tuần, Anh quý Anh yêu,
Người còn kẻ khuất bao nhiêu nỗi sầu.
Thời gian chớp cánh bay mau,
Tình thân cốt nhục khắc sâu vào lòng.
Lời sư dạy trong vòng bảy thất,
Cuối thất này chấm dứt đầu thai.
Anh lên vút tận cung trời.
Hay quay trở lại làm người Việt Nam?

Động Phong Nha, quê Cha hùng vĩ.
Nguồn Hương Giang quê Mẹ nước trong.
Bình, Trị, Thiên, đất anh hùng,
Huyền Trân Công Chúa đã từng qua đây.
Ta có phúc, một Thầy mấy Mẹ.
Bốn dòng con vẹn võ hăm hai,
Mười một gái, mười một trai.
Quế, Lan, cháu, chắt nối dài họ Lưu.
Họ Lưu nhờ ơn sâu phúc Tổ,
Ra giúp đời một số nên công.
Ba mươi cán bộ cao trung,
Ngành quân, dân, chính, quốc hồng có nhau.
Trong số ấy, được “Yên“ yêu nhất (1),
Là hai em Trọng Lạc, Trọng Lư.
Một trong hai chú làm thơ,
Nai vàng giẫm lá vàng khô độ nào.
Ơn sanh dưỡng, trời cao vòi vọi,
Mẹ của ta, dòng dõi Công Tôn.
Mẹ sanh ra bốn mụn con,
Chị, Anh và Chị, nay còn một em.

Thầy, năm tháng giong thuyền hoạn hải.
Ta sống nhờ quê ngoại Thừa Lưu.
Mạ vui trong cảnh cơ cầu,
Dạy con, nuôi Mẹ dãi dầu nắng sương (2).
Thời thơ ấu anh thương em lắm,
Xối Bồ-Ghế anh tắm cho em (3).
Dắt nhau lên núi hái sim
Rừng Tràm ăn nấm, bẫy chim Bà-Trà .
Chị Thường với chị Khoa xuất giá,
Vẫn một lòng giúp Mạ, Anh em.
Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm,
Bao tình thấm thiết, bao niềm nhớ thương.
Trọng Tuần, Anh quý Anh yêu,
Làm sao kể xiết mọi điều trước sau.
Duy có việc thương đau biết mấy,
Ngày lâm chung không thấy mặt nhau!

Nha Trang, điện đến thình lình,
Nào ai có cánh cho mình mượn bay.
Đời sống mới, chết nay mai táng.
Với giá nào em cũng ráng vô.
Đến nơi, Anh đã thành mồ,
Nằm trong nghĩa địa Cao Lao làng nhà.
Sẵn chị Khoa đã vào ở đó.
Chú Kỳ Linh cũng có bên Anh.
Người làng, người họ nằm quanh,
Sâu trong lòng đất, khối tình quê hương.
Hơn hai năm, tang luôn ba cái.
Anh Trọng Dư mãi mãi đi rồi.
Tình ruột thịt đã rã rời,
Tang khăn tuy mãn, chưa nguôi tang lòng.
Em cũng thấy rất thương Chị Cát,
Người vợ hiền đầu bạc của Anh.
Núi sông xưa đúc nên tình,
Thương chồng trọn đạo, quên mình vì con.
Anh ra đi, Chị buồn ở lại,
Với đàn con bốn gái một trai.
Tuy năm, nhưng lại có hai
Giẫm chân trên đất xứ người xa xa.
Bao ngày tháng, Mẹ già trông ngóng,
Gắng mà về, Ái, Tưởng cháu ngoan.

Họ Lưu ta cũng vẻ vang,
Quyết không bị ố giàu sang của người.
Này các cháu yêu thương của Nội,
Thảo, Khánh, Tiên cùng với Hải-Đường,
Xa cháu Nội nhớ Nội thương,
Nội rầu, Nội rỉ, Nội buồn lệ rơi.
Bây giờ Nội đã về trời,
Lấy ai vui kể chuyện đời thuở xưa.
Nay chị Cát tuổi vừa bảy chục,
Được mấy con hết sức chăm nuô.
Bổng, Thưởng, Quáng, ba cháu ơi!
Thái Sơn tuy khuất, nước nơi nguồn còn.
Cơm với cá, Mạ với con,
Như xôi nếp một, như đường mía lau.
Một bầy cháu ngoại buồn rầu.
Trí, Hưng theo cậu ngõ hầu lập thân.
Bảy đứa thỏ thẻ ở gần ,
Nhân, Huy, Thông, Tuệ, Anh-Vân, Bội-Hoàn ,
Hoài-Trinh yêu nhất của ông,
Mất cha còn mẹ, tấm lòng xót xa.
Bốn chú rể, còn lại ba.
Chú thì ở nước người ta lạnh lùng.
Chú thì buôn tảo bán tần,
Thẳng như ruột tượng, mà lòng hào hoa.
Chú thì cải tạo cải tà,
Vợ nhà xuôi ngược, bôn ba vùi đầu.

Thím Song trìu mến bạn dâu,
Thường cùng chị Cát dẫn nhau lể chùa.
Vợ chồng Ngọc-Chiểu, Trọng-A,
Thương bác như thể thương cha mọi phần.
Chăm lo sớm viếng, tối thăm,
Rõ ràng cốt nhục, tình thâm đạo đời.

Trọng Tuần yêu quý Anh ơi!
Làm sao nói hết những điều mến thương.
Bàn thờ nghi ngút khói hương,
Cầu xin Chư Phật mười phương độ trì.

Chú giải :
(1) Tiếng địa phương Yên = anh
(2) Bà Ngoại chúng tôi.
(3) Ống dẫn nước mang tên người Pháp Bogaert.

         Người em thứ bảy,
           Lưu Trọng Trú.

     Mùa Thu Canh Thân (18-08-80)


Bài thơ đề tặng Túy Không.

Tuổi đời vượt mức cổ lai hy.
Thượng Đế ban cho cũng chỉ vì,
Tích đức, tu thân đà mấy thuở.
Thi ân, tác phúc cũng nhiều khi.
Tinh thần cao cả, Trời không phụ.
Tâm tánh hiền vui, Bụt cũng vì.
Danh vọng chẳng màng, tình mới trọng.
Thời nay như Cụ, mấy ai bì!

                                             Vô Danh Thi Hữu.
                                           Tháng 6 năm 1980.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s