NHỮNG BÀI XƯỚNG HỌA

chinhphungam


Họa bài
Chinh Phụ Thu Hoài Ngâm

Trần Kim Thịnh. 
Đuốc Nhà Nam số 514
Ngày 11-07-1970

Thu hỡi, Thu sang quá vội vàng.
Sương sa, trăng tối, quạ bay ngang.
Xuân kia, anh rẽ lên đường chiến.
Đông nọ, em riêng chịu cảnh hàn.
Cất cánh bay cao tìm đỉnh núi.
Dang tay khoát mạnh chỉ mây ngàn.
Giờ đây thu đến anh nào đến.
Thao thức, đêm khuya đốm lửa tàn.

                       Túy Không Lưu Trọng Tuần


Họa bài
Khổ Dập Dồn

Vô Danh
Đuốc Nhà Nam

Ngày 11-11-1970

Khổ chi quá khổ, hỡi trời ơi.
Muốn chết cho rồi. Sống gượng thôi!
Mỗi giá leo thang, lương nhỏ giọt.
Song hành đổi tệ. Phiếu in rồi.
Cha con khóc rả, cơm không bửa.
Tối sớm ngồi quanh cháo lững nồi.
Nhà Phật đâu đây? Vào lạy Phật.
Nửa phần lạy Phật. Nửa xin xôi!

                       Túy Không Lưu Trọng Tuần


Họa bài

Ước Vọng

Hoàng-Bích-Liên Nữ sĩ.
Đuốc Nhà Nam số 506
Ngày 02-09-1970

Ba mươi mấy triệu, một can trường.
Đất Mẹ, than ôi! Nỗi thảm thương .
Cám cảnh “tóc tang” liền những phút.
Đem bầu “tâm sự” chước muôn phương.
Thân danh ông lớn: Bầu tiền tệ.
Tính mạng dân nghèo: bám gió sương.
Ước vọng Liệt Cường mau gác súng.
Đẹp cho nhân loại. Đẹp quê hương.

                       Túy Không Lưu Trọng Tuần


Họa bài
Nhớ người thương

Hoàng-Phượng-Vũ
Đuốc Nhà Nam số 491
Ngày 15-08-1970

Em dưới trăng mây luống ủ ê.
Trông anh chưa đến mặt buồn tê.
Tiếng xao góc giếng đâu ngờ ếch.
Bóng thoáng bên vườn lại hóa dê.
Em nhớ khi than anh đứng tránh.
Anh ngờ: lúc ngượng em ngồi xê.
Bao năm hoa cỏ rầu, em tủi.
Trong cảnh chiều tà, địch lối quê.

                       Túy Không Lưu Trọng Tuần


Họa bài
Hoa Mai Giáp Dần

Trúc-Khê Trần-Trọng-Diên

Đối diện thiều quang (1) liên tiếp vòng.
Lá xanh cành bích mạo thung dung.
Linh Giang (2) ráng móc (3) tô son phấn.
Mâu Lãnh (2) cây chồi điểm (4) lộc bông.
Tùy Liễu (5) qua sông (6) hương mới đượm.
Bàn ba yến tết rượu thêm nồng.
Mai vàng (7) luyến mẹ tràng xuân ấy (8).
Quyết lại Quảng Bình ngắm bể Đông (9).

                       Túy Không Lưu Trọng Tuần

Chú giải:
(1) Kiều. Thiều quang chín chục. Đối diện có ý nói Mai hoa đẹp xứng với thiều quang mùa xuân.
(2) Linh Giang, Mâu Lãnh là sơn xuyên danh thắng tỉnh Quảng Bình.
(3) Ráng là ánh nắng buổi sáng đỏ như son Móc là thứ từ trời rơi xuống trắng như phấn.
(4) Kiều. Cành lê trang điểm…
(5) Thơ Chu Tử: Bàn ba tùy liễu quá tiền xuyên.
(6) Đường thi. Mai liễu độ giang xuân.
(7) Các người xưa thường lấy bốn chữ Quảng Bình-Hoàng Mai tặng cho các danh nhân ỏ tỉnh mình.
(8) Kiều. Một tràng mộng xuân.
(9) Bể đông là Đông hải,chỉ Đồng Hới là tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Bình.


Họa bài
Cọp Giáp Dần

Trúc-Khê Trần-trọng-Diên

Hung dữ trên đời chẳng kém ai.
Ra oai khiếp chúng khắp non đoài.
Thư hùng (1), muốn diệt loài sư gấu.
Tiểu nhược, không tha lũ thỏ nai.
Thất đức tìm ăn người ở núi.
Vỏ nhân thộp vớ kẻ khiêng đài (2).
Sa cơ cũi sắt về vườn thú.
Bắp thịt hôi sình đứng gặm nhai.

                       Túy Không Lưu trọng Tuần

Chú giải:
(1) Thư hùng: Con trống con mái. Chẳng hơn kém bao nhiêu.
(2) Đài là cái hòm lớn xưa dùng để đồ vật Pháp và các quan ta bắt dân làng khuân vác để vận chuyển đồ đạt qua đèo núi hay bị cọp vồ.


Họa bài
Soi gương

Cụ Nguyễn-Dực

Soi gương thấy rõ người trong gương.
Đứng dưới trời xanh chẳng thẹn thuồng.
Đủ sức xông pha ngày hạ nắng.
Già công lặn lội buổi thu sương.
Trước còn lạc lõng theo canh bạc.
Nay phải khôn ngoan hỏi giá vàng.
Đứng thẳng ta soi nào ái ngại.
Tay xa muôn dặm Thái Bình Dương.

                       Túy Không Lưu trọng Tuần


Họa bài
Tự cười

Cụ Nguyễn-Dực

Khi tới khi lui vẫn nhẹ nhàng.
Cười ta cùng bước lại leo thang.
Kể chi ăn uống ngày thêm bữa.
Chỉ ngại say sưa buổi bất thường.
Đất nước thiết tha người luyến cảnh.
Quê nhà mong ước khói quanh hương.
Cười ta chưa phải ra ngoài cuộc.
Mà bỏ hiên ngang trước quật cường.

           Túy Không Lưu trọng Tuần


Năm Canh Tuất ta sẽ có hòa bình

Hồ Hữu Tường.
(Vần: Không , chồng, trông, bông, lông )

Năm kia nhắc lại nhớ hay không.
Canh suốt thức chong dạ chập chồng.
Tuất Hợi vừa rồi Tây chúng giết.
Ta người sắp tới Mỹ ai trông?
Sẽ theo luồng gió chim về tổ.
Có được cơn trưa nụ nở bông.
Hòa thuận đôi bên người một vãi.
Bình Dương trời sáng phụng phơi lông.

                       Túy Không Lưu trọng Tuần


Mai Xuân xướng họa
Cây mai nở sớm

Trần-trọng-Diên

Tuy Đông chưa hết đã hoa nhiều.
Nhìn kỹ cành ngang vẫn đáng yêu.
Năm cánh vàng tươi: sao vương vướng.
Một vùng thanh tú, dáng xiêu xiêu.
Chẳng lo tiết lạnh, niềm tin vững.
Chỉ muốn đời vui, lý tưởng siêu.
Tùy chỗ đứng xem, phong thái khác.
Tôi nhìn như ngọc rớt Thanh miêu.

                       03-02-78


Xuân và người

Đáp họa của Trúc-Khê.

Xuân đến muôn lần vẫn đẹp thôi.
Mỗi Xuân thêm mặn dáng hoa cười.
Mơn mơn nắng phớt da hồng nhuận.
Thăm thắm sương ngâm chất lục tươi.
Lao động thăng hoa thành báu đất.
Mồ hôi tinh luyện tỏa hương trời.
Xưa nay Xuân xứng lời ca ngợi.
Là bởi bên Hoa có bóng Người.

                       04-02-78


Lão Mai.
Điệp họa

                      (Túy-Không Lưu trọng Tuần)

Hết năm, Xuân giáp một vòng tròn.
Gốc lão mừng vui với nụ non.
Vẫn gửi vào hoa cơn mộng lớn.
Để xem kết quả mối tình con.
Hương đưa gặp tuyết trăm hồ ngọc.
Sắc phó cùng xuân một tấm son.
Đầu gió vững vàng căn cội tốt.
Mặt trời soi nắng ấm trên non.

                       03-02-78

[Back]                                                           [Next]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s