Giọt Lệ Trong Hồn

 

Rượu hồng của anh
Cạn trong mắt em.
Giọt lệ mềm
Bờ mi thanh
Thời con gái
Nứt rạn tiếng cười
Rơi.
Con tim nồng cháy.
Tình của em
Mà hồn của ta.

06-04-16
(Những Dòng Thơ Cuối Đời)