Góc Đời Tôi, Góc Đời Ta

thơ là gì
phải chăng là cảnh giới luôn luôn mới
cho bất cứ ai có tâm hồn yêu mến thi ca
dựa vào sức sống của thi sĩ
thơ sẽ khơi gợi thành hương hoa
chan hòa
tâm đắc
cảm thông
tôi đọc GÓC ĐỜI TÔI
đã chạy đuổi theo cảm xúc của tác giả
ẩn dưới dòng chữ ba động là tâm tư chất ngất
dù ở tình huống nào
thơ của Lưu Trọng Tưởng vẫn hiền lành hăng hái dung
dị trẻ dại bình an
và Góc Đời Tôi cũng thấp thoáng góc đời chung cho
không ít chúng ta
thơ từ dậy thì trưởng thành bổn phận trách nhiệm
đến thơ tan hàng biệt xứ hoài niệm tha phương
để rồi cuối đời
mình trở về tri kỷ với bóng của mình chung nhất

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Canada
mùa xuân 2016