Đôi bài cảm tác

Bia


Nhớ bạn Nguyễn Dực.
Hội Cao Lao Tương Tế.

(Tham sự Ngoại-giao VNCH tại HK
không kịp hồi hương năm 1975 )

Buồn bã nhớ ai trải bấy năm.
Lang thang cầm gậy bước lom khom.
Cao Lao buổi nọ trầy lưng ngựa (1).
Hương Cảng vừa qua cháy ruột tằm (2).
Phúc đức ông bà càng thấy rõ (3).
Công ơn nước Tổ phải ghi thâm.
Đường về ao ước “Cao Minh Hội ”.
Thi túi rượu thùng, mở, rót, ngâm! (4)

                                     Túy Không Lưu Trọng Tuần (10-08-78)

Ghi chú:
(1) Hăng say làm việc làng họ. Đi lại nhiều đến trầy cả lưng.
(2) Đi làm tham sự tòa Đại sứ Ngoại giao tại HongKong xa gia đình.
(3 ) Gia đình đoàn tụ tại Hoa Kỳ.
(4) Ở đây rượu tính từng thùng, tha hồ uống để ngâm thơ.

Nhận được thuốc của cháu gởi tặng

Tặng hoàn bổ não Gammalon.
Ông uống qua, thi hứng lạ lùng.
Dạ-Thảo thêm xinh dòng cố vải.
Thủy, Đường cũng đẹp giống cha ông.
Quay đầu nước Tổ, trời muôn dặm.
Đối mặt quê Ta, bể vạn trùng.
Hầu hết thi đua làm lẽ phải.
Ngày về sum họp Khánh cầu mong.

                                     Túy Không Lưu Trọng Tuần (03-78)

Ghi chú :
Tên các cháu: Thảo, Thủy, Đường, Khánh.


Trông thơ con.

Tình cảm keo sơn ở với đời.
Về già sao gặp cảnh chia phôi.
Có ăn thững bụng, đâu màn cá.
Muốn ngủ đầm lòng, phải độn khoai.
Thơ tín tin con chờ vắng đến.
Bóng hình nhìn cháu mãi không thôi.
Sôi gan thộp ngực Xanh kia hỏi
Sao vội quên tôi đứng dưới trời!

                                     Túy Không Lưu Trọng Tuần (24-07-78)


Bài Họa I
Kiếp sống lưu vong.

Kiếm mã chinh nhân nửa cuộc đời.
Bây giờ lưu lạc với chia phôi.
Nước trôi bèo giạt, thương cho cá.
Giậu đổ bìm leo, tội kiếp hoa.
Cố quốc xa vời, tin ít đến.
Mây Tần lơ lửng, nhớ nhung thôi.
Thời lai vận khứ. Quê hương hỡi.
Ẩm hận thương ai một góc trời!

                                     Vũ Quân (08-78)


Bài họa II

Tình nghĩa cha con.

Tích đức nuôi con suốt một đời.
Tình xa đâu có nghĩa phai phôi.
Lạc loài xứ lạ, tanh mùi cá.
Lưu lại nhà xưa, mấy luống khoai.
Mộng ngắn, đêm dài quằn quại đến.
Sầu đi, nhớ lại rức rây thôi.
Cây Xanh, bóng Đỏ, nào ai hỡi.
Nửa gánh tang thương chất ngập trời!

                                     Lưu Tử (08-78)

Tàu Vũ Trụ đáp xuống Kim Tinh.

Năm nay Xuân đến khác năm xưa.
Vũ Trụ hân hoan cũng đã vừa.
Hoảng hốt sao Kim vang báo động.
Vui mừng cõi Đất nhậu say sưa.
Tử hồng (1), Sa giới (2) ân cần hỏi.
Phương tú (3) không gian lễ độ thưa.
Quỹ đạo khắc nơi toan mở cửa.
Thái Dương Mẹ đẻ sắp ra ngừa (4).

                                     Túy-Không Lưu Trọng Tuần (23-01-79)

Chú giải:
(1) Tử hồng = sắc tía và sắc đỏ. Hiện tượng trạng thái của vũ trụ, thay mặt cho cả 7 sắc của Thái Dương.
(2) Sa giới = Hằng hà sa số thế giới. Lời Phật.
(Thế giới nhiều như cát sông Hằng Hà ).
(3) Phương tú = Hạn hữu tú hề các hữu phương ( thơm và đẹp ). Hiện tượng của vũ trụ thay mặt cho các cảnh vật.
(4) Thái dương hệ đón chào đúa con “con tàu vũ trụ”.
Bài thơ này, Tác giả muốn nhân cách hóa Vũ trụ và cũng muốn vũ trụ hóa cả nhân tâm thế đạo bao hàm rộng lớn, hồn nhiên, tía hồng, thơm đẹp như các hiện thượng trạng thái của vũ trụ vậy .


      Mừng làng ăn Tết Đinh Mùi

Làng ta nhơn hậu tiếng từ xưa.
Ăn ở cùng nhau lắm vẻ ưa.
Đất khách quay cuồng trong cảnh Tết.
Quê nhà đau xót dưới bom mưa.
Gieo trồng thuở trước công càng nặng.
Vun đắp ngày nay sức hẳn thua.
Năm mới chúc cầu giàu thiện chí.
Cao-Lao Tương-Tế sớm treo cờ.

                                     Túy Không Lưu Trọng Tuần.


Tặng Ông Nguyễn-khắc-Cữu

Hội-trưởng Cao-Lao Tương-Tế

Tương Tế Cao Lao cũng lắm ngày.
Họp già khuyến trẻ làm điều hay.
Linh Giang nhớ buổi trưa chờ bến (1).
Kỳ Lỉnh ghi xưa sớm mở cày (2).
Theo học đóng tàu, giang thẳng búa (3).
Đổi nghề thầu khoán, chiếm cao tay (4).
Giang sơn bền vững xây nền móng.
Rủ hết về chung dựng phúc may.

                                     Túy Không Lưu Trọng Tuần.

Chú giải:
(1) Lúc nhỏ đi học, không đủ tiền đi đò dọc, phải đợi đò ngang ở bến Vân Đồn.
(2) Chiều về thả trâu sớm vì nhà không ruộng để cày.
(3) Vào Saigon theo học nghề đóng tàu ở Ba-Son.
(4) Thành triệu phú.


Mai, Xuân Mậu Ngọ

Phát tiết anh ba dưới sắc không.
Tinh thần đối tuyết mãn trời đông.
Ai tu kiếp trước chưa thành Phật.
Đến ngắm mai vàng giữa Tết chung.

                        Túy-Không Lưu Trọng Tuần (1978)


Say đắm nàng Thơ

Suy tư thao thức bởi nàng Thơ.
Thấp thoáng bên ta, dáng ưởm ờ.
Duyên nợ vấn vương khi chợt tỉnh.
Tái ngộ chỉn e phút khó lờ.
Đẹp lắm trải qua bao thế kỷ.
Từ đây tao khách vẫn vui chờ.

                                     Túy Không Lưu Trọng Tuần


Bệnh lành cảm tác

Cám ơn thân hữu đến thăm tôi.
Cuộc nợ tang thương trả chẳng rồi.
Sống lại nơi đây, công Cụ Quyến.
Chết đi được thoát kiếp dân tôi.
Ngồi bàn lưng mỏi nghiêng cầm viết.
Chép chuyện óc long tạm quẹt vôi.
Thương xót đồng bào trăm nỗi khổ.
Sau này xin giảm lối heo xôi.

                           Túy-Không Lưu trọng Tuần (09-12-73)


Khóc em, Lưu Kỳ Linh

Kỳ-Linh lắng tiếng thơ.
Túy-Không đứng sững sờ.
Non sông đều vắng lặng.
Thấp thoáng một cơn mơ.

                                     Túy Không Lưu Trọng Tuần

[Back]                                                           [Next]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s