About Me

Tôi là ai?

Tôi là thằng nhóc Mỹ
Tuổi vừa tròn hăm ba.
Tôi cũng là lão Việt Nam già
Cổ lai hy xấp xỉ.

Tôi có cái ngu ngơ
Của thằng Mỹ dại khờ
Ðể sống còn trên đất mới.

Tôi có cái khùng điên
Trong niềm đau tức tưởi.
Của thân phận con người
Xa quê Cha đất Tổ.
Sống một xác hai hồn.
Tôi là vết cắt bỏ quên
Không thuốc thang chữa trị.

Tôi là chàng công dân Mỹ
Suốt đời không ngủ yên,
Vì chưa quên nguồn gốc cũ.
Tôi là Ai?

Tôi chỉ là thằng tôi,
Người Việt Nam
Yêu quê Cha đất Tổ.
Mời các bạn đọc thơ tôi.
Mình chia xẻ nỗi buồn xa xứ.

02-5-03